Zmiany PIT

Szkolenia PIT

Menu

Zmiany PIT

Zmiany w informacji PIT-11 od 2016 roku

Przygotowując informację PIT-11 za 2015 r. płatnik będzie zobowiązany ustalić rezydencję podatkową podatnika, a w przypadku polskich nierezydentów podatkowych, uzyskać dodatkowe informacje o zagranicznym adresie pracownika czy jego numerze identyfikacyjnym wydanym za granicą.

Do ustawy PIT wprowadzono:

› domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przyjmując jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania,

› nowy Rozdział 5a (art. 25b–25g), w którym uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zawierające m.in. definicję pojęcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, regulacje dotyczące obowiązku podatkowego i momentu jego powstania, ciężaru dowodu, stawki podatku, postępowania podatkowego, ustalenia podatku,

› przepisy porządkowe związane z wprowadzonymi zmianami w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2022